1. QUI TRÌNH & QUI ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI S-A TECH: 
  1. THỜI GIAN BẢO HÀNH:

III. BẢO HÀNH SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH:

 Linh kiện máy tính (không bao gồm màn hình và linh kiện Gaming Gear) đủ điều kiện bảo hành với yêu cầu như sau:

* 07 ngày đầu tiên kể từ ngày mua sản phẩm: nếu phát sinh lỗi kĩ thuật của sản phẩm sẽ được đổi mới và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi (điều kiện: sản phẩm bị lỗi phải còn giữ nguyên tem bảo hành, hộp hoặc seal sản phẩm).

* Sau thời gian 07 ngày (ngày thứ 08 kể từ ngày mua sản phẩm): sản phẩm sẽ tiếp nhận bảo hành tại cửa hàng theo chính sách bảo hành của Hãng hoặc Nhà Cung Cấp.

* Trong thời gian chờ kiểm tra, S-A TECH sẽ ký gửi sản phẩm khác để khách hàng có thể dùng tạm.

* Trường hợp sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành của hãng, S-A TECH sẽ đề xuất sửa chữa có tính phí nếu phát sinh chi phí sửa chữa.

* Trường hợp nếu sản phẩm lỗi do người sử dụng không có khả năng sửa chữa được, S-A TECH sẽ hoàn trả lại sản phẩm lỗi cho khách hàng.

  1. BẢO HÀNH SẢN PHẨM MÀN HÌNH:

* Các sản phẩm màn hình không thuộc diện bảo hành:

* Trong thời gian chờ kiểm tra, S-A TECH sẽ ký gửi sản phẩm khác để khách hàng có thể dùng tạm.

* Trường hợp sản phẩm nằm ngoài chính sách bảo hành của hãng, S-A TECH sẽ đề xuất sửa chữa có tính phí nếu phát sinh chi phí sửa chữa.

* Trường hợp nếu sản phẩm lỗi do người sử dụng không có khả năng sửa chữa được, S-A TECH sẽ hoàn trả lại sản phẩm lỗi cho khách hàng.

  1. BẢO HÀNH SẢN PHẨM GAMING GEAR:

Nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

* Các trường hợp lỗi không phát hiện ngay tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm bị lỗi firmware, bụi bẩn làm chập chờn hoặc giảm độ nhạy, sản phẩm sẽ được gửi về hãng kiểm tra và xử lý lỗi. S-A TECH sẽ ký gửi sản phẩm khác để khách hàng có thể dùng tạm.

 Nếu sản phẩm bị hư hỏng do người sử dụng:

LƯU Ý:

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC DIỆN BẢO HÀNH